02
Referenza

Trivolzio (Pavia) | Piscina | General FIX

 ACOPERIȘ  - 18 KwP

Instalarea sistemului General FIX pe un acoperiș plat pentru ancorarea unui sistem fotovoltaic.