Dimensionarea

Departamentul Tehnic al General Membrane pregăteste dimensionarea sistemului General Fix EVo și General Fix în funcție de utilizarea exactă a sistemului tehnologic.

Calculul rezistenței la smulgere la vânt a sistemului se face luând în considerare poziționarea instalației, amplasarea, conformarea clădirii și natura terenului inconjurător.

 Acest calcul ține seamă atât de datele extrase din "Tunelul de vânt", cât și de reglementările actuale:

     • D.M. 14 01 2008 Reglementări tehnice privind construcția (NTC)

     • Circulara 02 02 2009 Nr. 617, Instrucțiuni pentru aplicarea NTC

     • Eurocod 9 Proiectarea structurilor de aluminiu